Jste naStředisko

Středisko


Historie střediska

Skautské středisko bylo založeno v dubnu 1990. Od svého vzniku se skládá ze čtyř základních oddílů – světlušky, vlčata, skautky a skauti, dále pod svá křídla přikrývá skautský oddíl ve Vřesině u Hlučína, několik let se ve středisku registroval dívčí oddíl Truhlíků z Hrabůvky, který nyní funguje pod střediskem sv. Jiří, určitou dobu ve středisku existoval oddíl oldskautů a v roce 2009 byl založen oddíl roverů a reangers.

Význam střediska

Hlavním úkolem skautského střediska je vytvářet zázemí svým oddílům a to nejen po stránce ekonomické, ale hlavně po stránce komunikační.

 

Středisko je řízeno střediskovou radou. Tato je tvořena

1.      volenými členy:

vůdce střediska: Pavel Stuchlý Drobek

zástupce vůdce: Marie Stuchlá

členové střediskové rady: Anna Krestová, Jiří Tomášek, Martina Hořínková

revizní komise: Hana Dojczánová, Ondřej Stuchlý, Jiří Hořínek

2.      vůdci oddílů nebo jejich zástupci

1. oddíl skautů: František Benda, Adam Kristýn

10. oddíl skautek: Anna Hořínková, Markéta Nováčková

11. roj světlušek: Šárka Šugarová, Petra Olšovská

22. smečka vlčat - Svišti: Miroslav Vavrečka Doktor, Filip Kratoš Bilbo

311. klub kmene dospělých - Don Bosco: Daniel Branich Danny, Pavel Kopp Právník