Jste naSvětlušky

Světlušky


 

Oddíl funguje již řadu let, za tu dobu prošlo oddílem nespočet světlušek.

v 98% světlušky pokračují dále ve skautkách. Již několikrát se vystřídalo za dobu trvání oddílu vedení, ale náplň schůzek a programu zůstává stále v skautském duchu. 

Snažíme se spolupracovat a kamarádit s jinými oddíly (skautky, vlčata, skauti)

Účastníme se přes rok různých střediskových akcí např. Dračí vytí, Safari, Drakiáda, střediskové výpravy, Skautský den apod.. Ale máme i své vlastní oddílové akce většinou jednodenní např. pečeme perníčky, chodíme na lesní výpravy, slavíme den sesterství apod.

Jednou za dva roky se zúčastníme Závodu svěltušek a vlčat, v loňském roce jsme se probojovaly až do krajského kola. Učíme se pomáhat jiným a proto se také podílíme na charitativních akcí jako je Betlémské světlo či Tří králová sbírka, o Vánocích nosíme dárky opuštěným dětem apod. Řídíme se pěti body světluškovských zákonů. Jsme pravdomluvné ,poslušné, pomáháme jiným, veselé a statečné, čistotné. Na schůzkách rozvijíme svou manuální zručnost, fantazii a dovednost. Občas si také rády zasportujeme a samozřejmě hrajeme moc rády hry. Nové členky přijímamé pořád v každé roční době. Takže pokud se k nám, chce někdo přidat, dveře má u nás vždy otevřené.

Schůzky a celý oddíl řídí vůdkyně Šárka Šugarová, její zástupkyně Ptra Olšovská.

V letošním roce navštěvuje náš oddíl 22 dívek.