Jste naRoveři

Roveři


       Vítá Vás náš oddíl roverů

Jsme oddíl skládající se z odrostlých skautíků a skautic našeho střediska. To znamená od patnácti let nahoru. „ROVERING“ je obdobím skautského života, kdy začínáme hlouběji chápat skautský zákon, jeho ukotvení ve třech základních principech skautingu a kdy přebíráme odpovědnost ze skautských principů vyplývající (Úmluva o českém roveringu).

Heslo roverů a rangers je „SLOUŽIT“, a tak se i my snažíme. Každý děláme něco pro druhé dle vlastních schopností. Někdo pomáhá s vedením jiných oddílů, jiný zorganizuje akci pro náš oddíl, středisko, farnost nebo veřejnost.

Tvoříme „SPOLEČENSTVÍ“, ve kterém se vzájemně podporujeme, povzbuzujeme a motivujeme k práci pro druhé. Společně SDÍLÍME radost na vydařených akcích a uspokojivý pocit z dobře vykonané práce.

Být roverem či rangers je „PŘÍLEŽITOST“ k hledání a nalézání, k přemýšlení a pochopení. Je to cesta k vymezení hranic našich možností a výzvou k jejich překonávání. Je příležitostí k osobnímu rozvoji, k pestrému a aktivnímu životu. 

Roverský oddíl v roce 2017 jak veříme dočasně pozastvil svou činnost, jeho členové však pracují ve vedení oddílů mladších dětí a na léto plánují puťák.

Roverský oddíl

Newsletter - Roveři

Mějte přehled o našich novinkách!

Syndikovat obsah