Jste naKronika událostí / Společné akce / Betlémské světlo

Betlémské světlo


By Martina - Posted on 14 Únor 2012

Datum konání: 
10.12.2011 - 24.12.2011

 

Motto loňského Betlémského světla znělo: „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“ (Iz 9, 1)

Světlo z Betléma bylo rakouskými skauty dopraveno do Vídně, odtud se šířilo dále do celého světa. Do Rakouska byli vysláni skauti z Brna, aby světlo dopravili do naší země. 10. 12. přijeli zpět do Brna a odtud za pomocí dalších skautů bylo světlo rozváženo po celé republice.

Naše tříčlenná skupina si jela světlo vyzvednout na nádraží Svinov 17. 12. 2011 v 9,00 ráno. Na nádraží byla napjatá atmosféra, všichni netrpělivě vyhlíželi příjezd vlaku. Sešli se zde zástupci všech ostravských středisek, několik novinářů, fotografů, ale také „neskautské obyvatelstvo“. Světlo jsme v pořádku dovezli na faru u nás ve Staré Běle. Již během dopoledne si jej přišli do naší skautské klubovny odpálit občané z celé Ostravy. O světlo jsme celý týden pečovali na místní faře, aby nám nezhaslo. Ano, to se samozřejmě může taky stát. Stalo se tak v Husově sboru v Hrabůvce, ale my je zachránili a Betlémské světlo jim znovu odpálili. Na Štědrý den vyrazilo několik skupinek skautů roznášet světlo do domácností ve Staré a Nové Bělé občanům, kteří jej chtějí mít na Štědrovečerním stole, ostatní si světlo odpálili po mši svaté u živého betléma.

Několik našich členů bylo dokonce vysláno za ostravské skauty na magistrát, hejtmanství a biskupství, kde jsme zapálili svíce betlémským světlem představitelům města, kraje a otci biskupovi.

.
Tradice roznášení Betlémského světla je ve Staré Běle již 11 roků, pevně věřím, že si tuto krásnou tradici uchováme i do dalších let. Je přeci krásné mít o Vánocích doma svíci zapálenou světlem, které symbolizuje lásku, pravdu a lidskou sounáležitost.